JuniorGrandprix 2021-22
af Peter Olsen     12/9-2021

Juniorgrandprix sæsonen 2021/22

KSU er nu klar med et nyt oplæg til juniorgrandprix turneringerne efter følgende koncept:

Klubberne indbyder og afholder selv turneringen.

Betaling:

50 kr. pr. barn, klubben beholder 25 kr. til præmier (medaljer, diplomer, evt. andet). 25 kr. sendes til KSU-konto og bruges til et KSU-afslutningsstævne i marts/april, hvor der er pokaler, ”ratingpræmier” og evt. andre overraskelser for det indkomne beløb.

Grupper: Børnene tilmeldes til disse 4 grupper:

Begynder (for børn som kender alle regler, men kun har spillet skak i kort tid)

Basis 1 (for børn som er øvede, men endnu ikke har været til turnering)

Basis 2 (for børn som har været til turnering før og som har et ratingtal under 1100)

Mester: (for børn som har et ratingtal over 1100)

Der kan muligvis ske oprykning, hvis de viser sig at et barn er placeret i en forkert gruppe.

Forældrene tilmelder deres børn evt. efter aftale med deres skaktræner.

Der spilles ca. 20 min. betænkningstid med 6-7 runder på en lørdag evt. søndag.

Resultaterne registreres som hidtil, og der findes en samlet vinder i hver gruppe, efter det antal point man har opnået i alle grandprixturneringerne.

 

KSU delegeretmødet 2021
af Holger Lodahl     31/8-2021

KSU delegeretmødet 2021 bliver afholdt fredag d. 17/9 hos Skakforeningen ØBRO kl. 19.30  (Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø)  

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt

 

Bemærk at der under pkt. 13 er mulighed for at stille spørgsmål til de fremsendte forslag til DSU delegeretmødet. 

Endvidere nyt fra DSU om sponsor søgning og sekretariat. Dette er et vigtigt punkt, der måske kan forpligtige klubber. 

 

Holdskak 2021-22 i 1. hovedkreds
af Peter Olsen     6/7-2021

KSU bestyrelse har fastsat følgende uger til afvikling af holdturneringen i 1. hovedkreds i 2021-22: Uge 44 - 47 - 49 - 2 - 5 - 9 - 12. Sidste runde bliver afviklet lørdag 26. marts i Tapeten som et stort fællesarrangement med BMS som arrangør. Bemærk at vi ikke følger runderne i divisionsturneringen.

I september måned bliver klubberne kontaktet mht hvor mange hold, som de ønsker at tilmelde holdturneringen i hovedkredsen. Herefter bliver de enkelte grupper oprettet efter samme skabelon som de forrige år.

 

Juniorskakken resten af sæsonen
af Peter Olsen     13/3-2021

Desværre bliver det ikke muligt at afholde juniorgrandprix-serien og juniorholdturneringen i år p.g.a. Covid 19. Som et lille plaster på såret vil vi forsøg at afholde en turnering for DSU-medlemmer i samarbejde med foreningen Skak for Sjov til juni. Når vi kender tid og sted bliver dette meddelt her på siden med tilmelding via DSU’s turneringsside. 

Skak med hue og vanter

Efter ophævelsen af forsamlingsforbuddet ved udendørs idræt, er det nu muligt at spille udeskak for op til 25 juniorer. Det benyttede Amager Skakskole sig af torsdag den 4. marts, og gensynsglæden var stor blandt de 10 fremmødte børn, som nød af komme væk fra skærmen og spille fysisk skak igen. Klubben låner borde og bænke hos klubbens sponsor, Øens spisested, og træningen fortsætter med Marie Frank hver torsdag foran Prismen.

 

Holdturnering i 1. Hovedkreds aflyst
af Peter Olsen     1/3-2021

Til klubberne i 1. Hovedkreds

På et møde torsdag 25. februar besluttede bestyrelsen at det ikke længere gav mening at udsætte holdturneringen yderligere. Alle øvrige hovedkredse har aflyst deres holdturnering, og divisionsturneringen var også aflyst, så det gav mest mening at vi også aflyste holdturnering i 1. hovedkreds. Det betyder i sagens natur, at holdene indtræder i samme række i 2021-22 som i 2020-21.

Der har været stor skakinteresse rundt omkring i Coronaperioden, bla. fordi Netflix har vist en serie hvor skak var hovedtemaet. Hvis det bliver muligt at spille skak igen i maj/juni måned håber vi, at klubberne istedet vil bruge energien på at afvikle alternative turneringer og få integreret nye skakinteresserede medlemmer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i 1. Hovedkreds

V/Peter Olsen

 

Holdturnering 2020-21
af Peter Olsen     25/12-2020

Holdturneringen i 1. Hovedkreds udsættes. Pga den nuværende covid-19 situation har bestyrelsen for 1. Hovedkreds valgt at udsætte holdturneringen 2020/21 og finde helt nye datoer for de 7 runder. Vi kan dog stadig godt risikere at holdturneringen ender med helt at bliver aflyst - men det håber vi naturligvis ikke. HVIS vi kan genstarte i marts vil de 7 spilleuger være; 12-15-17-20-22-24-25. Hvis vi når hen i april før vi kan genoptage holdskakken bliver spilleugerne: 16-18-20-22-24-32-33.

 

Juniorgrandprix efter nytår
af Sven og Viktor     2/12-2020

Efter de nye begrænsninger med max 10 børn/unge, som må samles i vores område, ser det ikke let ud med at få gang i juniorgrandprix efter nytår. Hvis situationen ændres, er følgende turneringer planlagt:

16. januar:         Amager

31. januar:         Brønshøj

 6. februar:        Øbro

13/14 februar: Nørrebro

21. marts:          Odysseus

Vi mangler en dato fra ”Skak for Sjov”

Hvis smittetallet stadig er højt i januar, bliver turneringen på Amager muligvis udskudt til senere på året.

Det er de enkelte klubber, som står for turneringen, og det skal selvfølgelig ske indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinier.

Indbydelse til de enkelte turneringer ses på www.skak.dk under turneringer.

Læs nærmere om JGP turneringerne på www.KSU.dk under juniorskak.

Venlig hilsen

Viktor Haarmark Nielsen og Sven Løntoft

 

3. runde af holdturneringen udsat i mesterrækken og 1-4 række. 5. Række kan afvikle deres holdkampe.
af Peter Olsen     28/11-2020

3. runde af holdturneringen i 1. Hovedkreds er udskudt indtil Corona situationen i Danmark er forbedret. Et forsamlingspåbud på max 10 personer gør at holdkampe i Mesterrækken og 1-4 række ikke kan afvikles på normal vis. Udsættelsen af 3. runde gælder dog ikke vores 5. række, hvor vi vurderer at klubberne godt kan afvikle holdkampene over 4. brætter. Det betyder, at hvis 2 klubber i 5. række bliver enige om at afvikle deres udsatte kamp fra 1-2 runde vil det være muligt. Holdturneringslederen skal dog informeres om en evt ny dato. Bemærk at 3. runde i 5- række først afvikles i uge 3.

 

Holdturnering i 1. Hovedkreds udsat
af Peter Olsen     24/10-2020

De 2 første runder i holdturneringen i 1. Hovedkreds er udskudt indtil Corona situationen i Danmark er forbedret. Et forsamlingsforbud på max 10 personer gør at holdkampe ikke kan afvikles på normal vis. Det betyder i sagens natur, at der ikke bliver afviklet holdkampe i uge 44 og i uge 47 i 1. Hovedkreds. Forhåbentlig bliver situationen forbedret hurtigt, således at vi kan genoptage holdturneringen om 4 uger.

 

IM Martin Haubro, Københavnsmester 2020
af Jacob Carstensen     28/9-2020

IM Martin Haubro, BMS, genvandt Københavnsmesterskabet! Med spil på højt niveau sikrede Martin sig titlen efter 4 runder. Javier Marchena Hurtado, ØBRO, slog dog Martin i sidste runde og med 3,5 af 5 opnåede han en 3. plads. Aref Vasli, Brønshøj, scorede hele 4 point og imponerede især med sin gevinst i 4. runde. Han tabte titlen på sit nederlag i det indbyrdes opgør mod Martin.

De 3 præmietagere fik udover et pengebeløb desuden et eksemplar af "LARSEN, bind 1". Sponsor Løfbergs Forlag fortæller, at bind 2 udkommer grundlovsdag 2021.

Tak til Taastrup for at lægge lokaler til finalen. Taastrup Quick Weekend XXX blev afviklet samtidigt.

Resultater og partier

Masser af fotos på KSUs facebook