Tripleblok systemet

Det nye - eksperimentielle - betænkningstids system: Triple Block System (TBS) er sådan set meget enkelt, og det er designet med to primære mål:

1) At sikre at enhver turnering altid slutter - ugen bedømmelse - til en bestemt dato

2) At give hver enkelt spiller maksimal frihed til at administrere sim betænkningstid.

Det nærmeste vi kommer en officiel beskrivelse er på ICCF's hjemmeside: Regelsiden, hvor der er et link til en beskrivelse

I korthed bestemmer TO, ved opsætning af turneringen, præcist hvilket antal dage hver spiller har til hvert parti. Bemærk at der ikke er adgang til ferie, sygeorlov eller lignende udover hvad der er indregnet i denne samlede betænkningstid.

Hver spiller kan således frit styre sit tidsforbrug - med den ene begrænsning, at man aldrig kan benytte mere end 50 dage til et træk, med mindre man aktivt logger ind og overfører ekstra betænkningstid (svarende til at man i det normale system kan annoncere at man vil benytte lang betænkningstid på det aktuelle træk). Til gengæld er der ingen regel om "dobbelt betænkningstid".

Hvis jeg forstår det korrekt (og det gør jeg nok) så er den allokerede betænkningstid det i 3 blokke (oh... derfor TBS!):

1) En betænkningstids "bank", på 50 eller 75 dage

2) Den aktuelt tilgængelige betænkningstid, maksimalt 50 dage

3) Den brugte betænkningstid

For hvert sekund der går - mens man er i trækket - overføres 1 sekund fra "aktuel tid" til "brugt tid".

Man kan - når som helst - logge ind og overføre tid fra "banken" til "aktuel tid", så længe der er tid i "banken" og så længe "aktuel tid" ikke overstiger 50 dage efter overførslen.

Når man trækker (fra træk 1 til træk 50) tilføjes der automatisk tid (fra 1 dag til 9 dage, "increment") til "aktuel tid" - hvis dette ville gøre "aktuel tid" større end 50 dage tilføjes overskuddet til "banken"

For at regnskabet skal stemme beregnes betænkningstiden "præcist" (i dage/timer/minutter/sekunder) - man kan altså ikke længere trække uden at bruge tid, medmindre man benytter en trækserie!).

Så det man ALTID skal holde øje med er, hvor meget tid der er i "aktuel tid" - og så skal man være opmærksom på at der kun tillægges tid op til og med træk 50 - derefter er det "sudden death". Hvis man tager på en lang ferie, eller tilsvarende, så er det en god idé at overføre så meget tid som muligt fra "banken" - men det er nok sjældent at man taber på tid, med resttid i "banken".

24-11-2018: Palle Bratholm